Het WIK-bestuur

Het bestuur bestaat uit:

  • Mevrouw Anne Lize van der Stoel, voorzitter
  • De heer Stefan de Bruijn, communicatie en ad interim penningmeester
  • De heer Freek Lapré, kandidaat-bestuurslid
  • De heer Chris Opgenoort, kandidaat-bestuurslid

De Raad van Advies bestaat uit:

  • Mevrouw Caroline Receveur
  • De heer Maarten Meijer