Het bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

  • Mevrouw Anne Lize van der Stoel, voorzitter
  • De heer Stefan de Bruijn, communicatie en penningmeester
  • De heer Freek Lapré, bestuurslid
  • De heer Chris Opgenoort, bestuurslid

De Raad van Advies bestaat uit:

  • Mevrouw Caroline Receveur
  • De heer Maarten Meijer